werkelijk

Mindfulness en depressie

Meditatie wordt steeds populairder, met name de verwesterde variant Mindfulness. Ook in de wetenschap stort zich op Mindfulness, men wil weten of het werkelijk effect heeft op ons brein. Onderzoek van Anne Speckens, hoogleraar psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, wees uit dat een therapie gebaseerd op Mindfulness een goede behandeling kan zijn voor ernstige depressie. Speckens denkt dat meditatie mogelijk zelfs een alternatief kan zijn voor anti-depressiva.

 

Visie

Iedereen kan het

Iedereen is in staat om te ontdekken wat hem belemmert. Iedereen is in staat zijn balans tussen geven en ontvangen te vinden. Iedereen is in staat om de gezonde balans tussen ‘geven en ontvangen’ te herstellen. Iedereen is in staat te leren om het contact met het eigen zijn te herstellen. Iedereen is in staat om zijn eigen kracht bronnen te vinden. Iedereen kan leren om het,  hier-en-nu bewust te ervaren. Iedereen kan leren minder te oordelen over ‘goede en foute’ ervaringen. Succes hangt af van de mate waarin een iemand werkelijk open staat voor verandering van zijn of haar leven.

highway

Mindfulness toont je dat er een andere weg mogelijk is