anti-depressiva

Mindfulness en depressie

Meditatie wordt steeds populairder, met name de verwesterde variant Mindfulness. Ook in de wetenschap stort zich op Mindfulness, men wil weten of het werkelijk effect heeft op ons brein. Onderzoek van Anne Speckens, hoogleraar psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, wees uit dat een therapie gebaseerd op Mindfulness een goede behandeling kan zijn voor ernstige depressie. Speckens denkt dat meditatie mogelijk zelfs een alternatief kan zijn voor anti-depressiva.

 

Mindfulness is mainstream

Recent was op tv weer eens een programma dat helemaal gewijd was aan mindfulness. Met een mooie titel: Mindfulness Mainstream.
Dit is ook een belangrijke rode draad door de uitzending: hoe mindfulness van vreemd en obscure ‘techniek’ is geëvolueerd naar reëel alternatief voor anti-depressiva. Geëvolueerd in onze perceptie natuurlijk, mindfulness zelf is niet veranderd. Het heeft een plek verworven.
Hoewel de inhoud zich vooral toespitst op de toepassing van mindfulness bij depressies, is de vertaalslag naar moeilijke perioden in het leven niet moeilijk te maken.

Zoals trainer van het eerste uur Frits Koster al aangeeft: “Vroeger vonden de psychiaters in de instelling waar ik werk mij vreemd, nu ben ik hip.”
Andere mensen die regelmatig aan het woord komen in de uitzending zijn psychiater en mindfulnesstrainer Erik van den Brink en mindfulnesstrainer Sietske de Haan.